Alert
This site has not been optimised for Internet Explorer due to Microsoft no longer providing support for the browser. Please view this site using another browser such as Google Chrome or Microsoft Edge.
Te Pū rauemi KOWHEORI-19 COVID-19 resource hub

Support for people working in health during the COVID-19 pandemic. Find information about how you can support yourselves and others, including consumers, teams and colleagues which complements and aligns with Ministry of Health resources.

Kia āta kōwhiri Choosing Wisely

The Choosing Wisely campaign seeks to reduce harm from unnecessary and low-value tests and treatment.

Back to previous page

Issue #24 | news from Te Tāhū Hauora Health Quality & Safety Commission

Te Tāhū Hauora Health Quality & Safety Commission
17 July 2023

Ngā ihirangi | In this issue

 • National mortality review function changes will better address inequities | Ko ā te arotakenga mate ā-motu panoninga mahi kia pai ake ai ngā tautika
 • Healing, learning and improving from harm policy now available | Te kaupapa here: whakaora, ako, whakapai ake e wātea mai ana i āianei
 • Micro-credential in advanced health quality improvement available through Improving together: Advisors programme | Kōkuhu-whāiti ki rō whakapai kounga hauora e wātea ana mā te whakapai tahitanga: He hōtaka mā ngā kaitohutohu
 • How useful did you find our COVID-19 impact report? | Pēhea te pūrongo WHEORI-19 ki a koe?
 • Serious traumatic brain injury national collaborative concludes in Wellington | I oti i Te Whanganui-a-Tara te ohu ā-motu mō te tino whara ā-roro
 • Improving together: Facilitators and Advisors courses – applications open | Tūtira mai te mahi whakapai: He kaupapa ako mā ngā Kaiwhakarite me ngā Kaitohutohu
 • Learning from harm education programme 2023/24 | He hōtaka ako i te pāmamae 2023/24

Ngā hui huhua | Events

 • Free webinar: Immunisations for older people and managing multidrug-resistant organisms in aged residential care | Kauhau tuihono: Tuku awhikiri mā ngā kaumātua me te whakahaere i ngā rauropi tupua i ngā whare tauwhiro kaumātua
 • Call for abstracts now open for the Quality Improvement Scientific Symposium | Nau mai te tuhituhi mō te Whakapai Kounga Pūtaiao
 • Third National Pressure Injury Symposium – Wellington 2023 | He Wānanga Wharanga Pēhanga ā-Motu – Te Whanganui-a-Tara 2023
 • International Forum on Quality and Safety in Healthcare | Wānanga ā-Ao mō te Kounga me te Haumaru o te Tauwhiro

Read the newsletter here.


Relevant pages