Alert
This site has not been optimised for Internet Explorer due to Microsoft no longer providing support for the browser. Please view this site using another browser such as Google Chrome or Microsoft Edge.
Te Pū rauemi KOWHEORI-19 COVID-19 resource hub

Support for people working in health during the COVID-19 pandemic. Find information about how you can support yourselves and others, including consumers, teams and colleagues which complements and aligns with Ministry of Health resources.

Kia āta kōwhiri Choosing Wisely

The Choosing Wisely campaign seeks to reduce harm from unnecessary and low-value tests and treatment.

Back to previous page

Issue #6 | news from the Health Quality & Safety Commission

Te Tāhū Hauora Health Quality & Safety Commission
27 May 2022

Ngā ihirangi | In this issue

  • Coaching tool and resource for zero seclusion projects teams released | Kua puta he taputapu whakaako me tētahi rauemi mō ngā kaupapa mōkī aroha
  • Implementing a relational approach when things don’t go to plan in the health care setting | Hei whakarite i tētahi tukanga whakawhanaungatanga ina kore e tika te whakahaere i te horopaki haumanu
  • Consumer health forum Aotearoa update – May 2022 | He kōrero mō te Wāhi whakawhiti kōrero hauora o Aotearoa – Haratua 2022
  • Take part in the second Ngā Poutama mental health and addiction staff culture survey | Nau mai ki te tiro whānui tuarua a Ngā Poutama mō te hauora hinengaro me te mahi a ngā kaimahi pūwaia
  • New Measures Library available from 1 July | Ka wātea mai te Whare Pukapuka Tikanga Hou mai i te 1 o Hōngongoi
  • One thousand people now trained to talk serious illness | Ināianei, kotahi mano tāngata e āhei ai ki te kōrero mō ngā tino māuiui
  • The Commission joins Pink Shirt Day to Kōrero Mai, Kōrero Atu, Mauri Tū, Mauri Ora – Speak up, Stand Together, Stop Bullying | Ka uru mai te Komihana ki te Rā Hāte Māwhere hei Kōrero Mai, Kōrero Atu, Mauri Tū, Mauri Ora

Ngā hui huhua | Events

  • International Forum on Quality and Safety in Healthcare (Sydney) 2022 | He Wānanga ā-Ao mō te Kounga me te Haumaru i te Haumanu (Poihākena) 2022

Read the newsletter here.


Relevant pages