Tā mātau matakitenga:
Our vision:

Hauora kounga mō te katoa
Quality health for all

Tā mātau uaratanga:
Our mission:

Whakauru. Whakamōhio. Whakaawe. Whakapai Ake.
Involve. Inform. Influence. Improve.

Ā mātau kaupapa matua pūmau, i ahu mai i Te Tiriti o Waitangi:
Our enduring priorities, based on Te Tiriti o Waitangi:

Kāwanatanga – partnering and shared decision-making
Tino rangatiratanga – recognising Māori authority
Ōritetanga – equity
Wairuatanga – upholding values, belief systems and worldviews

Ā mātau kaupapa rautaki matua:
Our strategic priorities:

  • Improving experience for consumers and whānau
  • Embedding and enacting Te Tiriti o Waitangi, supporting mana motuhake
  • Achieving health equity
  • Strengthening systems for high-quality services

Our values

Ngākau tuwhera

Ko tō mātau ahurea he ngākau tuwhera, pono, tūturu, manaaki hoki. He mea nui ki a mātau ngā pūkenga, mōhio, wheako hoki o ētahi atu me te tauawhi i ngā aronga auaha, whakaaro rerekē hoki.

Open

We have an open, honest, transparent and respectful culture. We value the expertise, knowledge and experience of others and welcome creative approaches and diverse opinions.

Ngakau tuwhera   Open HQSC.VALUES.F.A 2

Te tāpiri uara

E aro ana mātau ki te tāpiri me te whakaatu i tō mātau uara ki te pūnaha hauora me te hauātanga me te hauora o ngā hapori.

Adding value

We focus on adding and demonstrating our value to the health and disability system and to the health of communities. 

Te tapiri uara   Adding value HQSC.VALUES.F.A 3

Whakahohe

E whakahohe ana mātau me te whakahohe i ētahi atu mā tō mātou ngākaunui ki te whakapai ake i ngā ratonga tautoko hauora me te hauātanga.

Energising

We are energised and energise others by our passion for improving health and disability support services.

Whakahohe   Energising HQSC.VALUES.F.A 4

Mō te iwi

Enanaiore ana ki ngā mea hira ki ngā tūroro/kiritaki me ō rātau whānau, ā, me ngā mea ka whakapiki i te hauora o ngā hapori me ngā taupori.

It's about people

We are driven by what matters to patients/consumers and their families/whānau, and by what will improve the health of communities and populations.

Mo te iwi   it s about people HQSC.VALUES.F.A 1

Kotahitanga

Ka hono mātau me ētahi atu, me te ako ngātahi, tuari hoki. Ka whakamahia ngā wheako kiritaki, ngā mōhio o ngā pukenga me ngā kōrero onāianei ki te rapu tikanga hou mō te whakaaro me te rapu kia pai ake ngā mahi.

Together

We partner with others, and learn and share together. We use consumer experience, expert knowledge and current information to come up with new ways of thinking and better ways of doing things.  

Kotahitanga   Together  HQSC.VALUES.F.A 5 

Last updated 07/08/2020