Alert
This site has not been optimised for Internet Explorer due to Microsoft no longer providing support for the browser. Please view this site using another browser such as Google Chrome or Microsoft Edge.
Te Pū rauemi KOWHEORI-19 COVID-19 resource hub

Support for people working in health during the COVID-19 pandemic. Find information about how you can support yourselves and others, including consumers, teams and colleagues which complements and aligns with Ministry of Health resources.

Kia āta kōwhiri Choosing Wisely

The Choosing Wisely campaign seeks to reduce harm from unnecessary and low-value tests and treatment.

In March 2014 the Health Quality & Safety Commission developed an action plan for achieving improved health and equity for all populations. This supports the Commission’s goal to integrate equity throughout all aspects of its work, and at all levels of the organisation.

The result is Te Whai Oranga: The Māori advancement framework. Te Whai Oranga is inclusive of the Board's strategic goals and principles to guide the future work of the Commission to recognise Māori interests, and improve the quality of health outcomes of Māori.

Te Whai Oranga formalises the Commission’s work to contribute to improving quality health outcomes for Māori. The framework is linked to a number of goals for the Commission and its advisors and staff members. It contains examples of how equity can be broadly applied, as well as specific recommendations for the senior leadership team and the chief executive.

For more information about Te Whai Oranga, please contact us at info@hqsc.govt.nz.

 

Tēnā koūtou i runga i te māramatanga o te whakataukī, ara,’He ora te whakapiri, he mate te whakatākiri’.

 

He Kupu Kōrero tēnei o ō rātou mā i waihōtia hei whāriki kia whakararangahia a Te Whai Oranga. He taumarumaru mō te mahi, i whakaritehia e te tari Kupu Taurangi Hauora o Aotearoa (Health Quality & Safety Commission New Zealand) kia whakatinanahia, kia whakapiki ake nga take haumaru, kōunga hauora hoki i waenganui i te hāpori Māori.

 

Ko te ngako o te kaupapa a Te Whai Oranga, he ara whai tika, he ara whai mārama, kia whakatutuki pai te ahi i whakaritehia e te Tari i ēna take, e pā ana kit e iwi Māori. He mihi maioha ki te pōari, me ngā kaimahi hoki, i hanga nei i te kaupapa a Whai Oranga hei hūarahi o te tika, hei hūarahi o te pono, hūarahi papai hoki, kia puāwai i nga mahi a te Tari.

 

Tēnā hoki koūtou katoa.

 

The proverb, ‘He ora te whakapiri, he mate te whakatakiri’, is an expression of the concepts, and the sharing of ideas that have contributed to the development of Te Whai Oranga. It represents the whāriki (woven mat) of ideas that have been woven together to form a framework to guide the Commission in its deliberation of the cultural factors that will lead to enhanced quality and safety outcomes for Māori in the health sector.

 

Te Whai Oranga is a pathway built on a foundation that acknowledges the significance of Māori cultural values. It is a pathway of enlightenment that enables the Commission to better understand, shine a light upon and bring to fulfilment improved health quality and safety issues for Māori.

 

Te Rōpū Māori wishes to acknowledge the leadership of the board for approving and providing ongoing strategic support for Te Whai Oranga. We commend the leadership of the senior management team and the staff of the Commission for their dedication and commitment to the development of the framework.

 

We look forward to the future and to the benefits that will flow as the Commission weaves Te Whai Oranga into its work.

 

Ngā mihi nui
Te Rōpū Māori

Published: 13 Oct 2021 Modified: 12 Jan 2024